Zer da ISO 14025 Araua?

Produktuaren Ingurumen-adierazpena produktu baten ingurumen-jokabidearen datu nagusiak laburbiltzen dituen txosten teknikoa da.

Produktu jakin batentzat neurtutako ingurumen-datuen multzo bat da. Datu horietatik eratortzen diren EPDak ematen eta egiaztatzen dituzten entitateek aurretik zehazten dituzte datuok, parametro normalizatu serie baten pean.

EPD hauek merkatuari dimentsio bat gehitzen diote, produktu eta zerbitzuen ingurumen-lanari buruz informazioa emanez.

ISO 14025 arauaren ONURAK

Onura hauek ditu:

INGURUMEN INPAKTUA
MURRIZTEA

Enpresaren produktu edota zerbitzu baten ingurumen inpaktua murriztea.

Hobekuntza

Kalitatearen etengabeko hobekuntza.

Balio
katea

Balio katea hobetzea.

Hauei zuzenduta

Beren irudi korporatiboa hobetu nahi duten ETEak.

Beren barne kudeaketa hobetu nahi duten enpresak.

Tradizionalki kutsatzailetzat hartuak izan diren produktu edo zerbitzuak dituzten enpresak.

ZALANTZARIK BADUZU?

Galdetu, inolako konpromisorik gabe, dauzkazun zalantzak.