Zer dira FSC/PEFC sistemak?

“Zuraren trazabilitate sistemek” kreditatu eta garantizatu egiten dute zuraren jatorri jasangarria, Kustodia Katean barna, zuhaitzetik hasi eta azken produktura bitarte.

Kustodia Katearen ziurtapenak esan nahi du basoko produkzio lerroa ebaluatzea, zuhaitzetik hasi eta azken produktura bitarte, prozesamendu, eraldaketa, manufaktura eta banaketa, egiaztatu ahal izateko erabili den zura, ondo kudeatutako baso batetik datorrela, jasangarritasun irizpideei jarraiki. Ziurtapenak bermatu egiten du produktua baso ziurtatuedota kontrolatuetatikdatorrela, behar bezala kudeatuta eta egiaztatzen du produktu horiek ez direla nahastu, baso ez ziurtatuetatik ateratakoekin.

Arau hauen misioa ingurumen aldetik arduratsua den baso kudeaketa egitea da, ofizialki onuraduna eta ekonomikoki bideragarria munduko baso guztietan.

FSC/PEFC sistemen ONURAK

Onura hauek ditu:

nazioarteko
ziurtapena

Ziurtapen independentea eta nazioartean ezagutua, praktika arduratsuak eginak direla basotik datozen gaietan ziurtatzen dutenak.

irudi
hobea

Zure enpresaren ingurumen-erantzukizun irudia hobetzea.

merkatu
berriak

Merkatu kuota handitzea, saltzen zaizkien produktuetan FSC/PEFC FSC/PEFC ziurtapena exijitzen duten bezeroentzat.

Hauei Zuzenduta

Zura, papera edo kortxoaren trazabilitate sistema egiaztatu behar duen edozein enpresak.

ZALANTZARIK BADUZU?

Galdetu, inolako konpromisorik gabe, dauzkazun zalantzak.