Zure enpresan Berdintasun-plana ezartzen aholkulari izango gaituzu

Plantillan 50 langile baino gehiago dauzkaten enpresa guztiak Berdintasun-plana diseinatzera eta ezartzera behartuta daude.

Informazio gehiago
Home/Berdintasuna

Berdintasun-planak ezartzeko Emakundek homologatutako Aholkularitza-erakundea da gurea.

Consultora Homologada por Emakunde para la implantación de Planes de Igualdad

Ezarri Berdintasun-plan bat zure enpresan

Berdintasun-planak egoerari buruzko diagnostiko bat egin ondoren hartutako neurrien multzo ordenatuak dira. Zure erakundean emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzea da helburua, eta sexuagatiko diskriminazioa desagerraraztea.

Egokitu zure Berdintasun-plana legedi berrira

Zure enpresaren Berdintasun-plana 2021eko urtarrila baino lehenagokoa bada, 2022ko urtarrila baino lehen eguneratu beharko duzu, bat etor dadin bi arau hauetan xedatutakoarekin: 901/2020 Errege Dekretua, Berdintasun-planak eta haien erregistroa arautzen dituena, eta 902/2020 Errege Dekretua, Ordainsari-berdintasunari buruzkoa.

Informa zaitez

Nola ezartzen dugu Berdintasun-plana?

Informazioa biltzeko, guk geuk landutako metodologia balidatua erabiltzen dugu, Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren elementuetan oinarritua: Estrategia, Pertsonak eta Bezeroak, Gizartea eta Berrikuntza.

Zer onura dakartza Berdintasun-plan bat ezartzeak?

 • Murriztu egiten da langileen errotazioa

 • Behera egiten du lan-absentismoak, lanean giro hobea sortzen delako

 • Erakundea malguagoa bihurtzen da

 • Enpresak irudi hobea ematen du

 • Areagotu egiten dira talentudun langileak hautatzeko aukerak, bai eta haiei enpresan eustekoak ere.
 • Puntuazio hobea lortzen da Administrazio publikoaren kontratuak eta bestelako dirulaguntzak esleitzean
 • Hobetu egiten dira produktibitatea eta emandako zerbitzuaren kalitatea, laneko giroa atseginagoa izateari esker

Zer enpresatarako da Berdintasun-plana?

Mota guztietako enpresa pribatu, erakunde, elkarte, Administrazio publiko eta udalentzat derrigorrezkoa da Berdintasun-plana, hala xedatzen baitu legediak.

Nolanahi ere, 2019ko martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretu berriaren arabera, 50 langile baino gehiago dituzten enpresek honako epe hauetan diseinatu eta ezarri beharko dute BERDINTASUN-PLANA:

150 lanpostu baino gehiago dituzten enpresak.

2020ko MARTXOAN gauzatua

100 lanpostu baino gehiago dituzten enpresak.

2021eko MARTXORAKO ezarria

50 lanpostu baino gehiago dituzten enpresak.

2022ko MARTXORAKO ezarria

Araudia

GRUPO GISMAn enpresa bakoitzaren beharretara egokitutako metodologia lantzen dugu, aintzat hartuz berdintasuna sustatzeko politika publikoak aplikatzeaz eta garatzeaz arduratzen diren erakundeen jarraibideak.

2021eko urtarrilaren 14an, Berdintasun-planei eta haien erregistroari buruzko 901/2020 Errege Dekretua jarri zen indarrean, bai eta Ordainsari-berdintasunari buruzko 902/2020 Errege Dekretua ere. Aurretik onartutako berdintasun-planak eguneratu egin beharko dira, arau hori indarrean jarri zenetik 12 hilabeteko epean. Araudi berri honek hainbat arlo xedatzen ditu, hala nola diagnostikoetan eta berdintasun-planetan sartu beharreko eduki, gai, datu eta irizpide espezifikoak, soldata-auditoretzen edukia, negoziazio-epea eta -prozedura, berdintasun-planen erregistroa, eta abar.

“Enpresetako berdintasun-planak neurri multzo ordenatu bat dira, egoeraren diagnostikoa egin ondoren hartzen direnak, enpresan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko eta sexuagatiko diskriminazioa ezabatzeko.
Berdintasun-planek honako hauek finkatuko dituzte: lortu beharreko berdintasun-helburu zehatzak, helburu horiek lortzeko hartu beharreko estrategiak eta praktikak, eta finkatutako helburuen jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema eraginkorrak”.

3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasun Eragingarrirako.

LANTALDE ESPEZIALIZATUA

Berdintasunaren arloan espezializatutako hiru teknikari ditugu, prozesu osoa bideratzeko eta Berdintasun-plana garatzen laguntzeko.

GEURE METODOLOGIA

Guk geuk landutako edukia daukagu, balidatua, Berdintasun-plana gauzatzerakoan produktibitate handiagoa lortzeko.

Gure bereizgarria

Efizientzia, bizkortasun, kontrol eta errentagarritasun handiagoarekin garatzeko, honako hauek ere biltzen ditu gure proiektuak:

Proiektuak

GRUPO GISMArekin egiten dute lan

Kasu arrakastatsu gehiago ikusi

Kontakta gaitzazu

Zure enpresan hobekuntza-prozesu bat abiarazi nahi baduzu, jar zaitez harremanetan GRUPO GISMArekin, inolako konpromisorik gabe, eta ahalik eta konponbiderik onena bilatuko dugu. Bete hurrengo formularioa, eta zurekin harremanetan jarriko gara.

Zure zalantzak argitzeko, gure blogera ere jo dezakezu.

  Nos aliamos contigo para detectar los puntos de mejora de tu empresa y para aplicar la solución idónea que ayude a mejorar los procesos.

  ¿Quieres que te acompañemos?