Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legearen (LPRL) arabera, Grupo Gismako langileek segurtasun eta osasun arloko arriskuen inguruko prestakuntza jaso dute, bai enpresak oro har, bai postu bakoitzak duena. Ondoren, arrisku hauei dagozkien prebentzio eta babes neurriak aztertu eta lehen mailako laguntzako, suhiltzaileen eta ebakuazioaren arloan hartutako neurriak ere.

Grupo Gismak laneko arriskuen prebentzioa eta segurtasuna babesteko jarrera proaktiboa sustatzen du.