Bide-segurtasunarekin eta pertsonen arriskuak minimizatzearekin duen konpromisoaren barruan, eta etengabe hobetzeko prozesuan, AMBULANCIAS GIPUZKOAk GRUPO GISMArengan konfiantza izan du Bide-Segurtasuna Kudeatzeko ISO 39001 Araua ezartzeko orduan.

Ezarpenaren helburu nagusia kudeaketa-sistema bat ezartzea zen, AMBULANCIAS GIPUZKOA ko zuzendaritzak bide-segurtasunarekin duen konpromisoa, langileen, asistentziarik gabeko garraio-zerbitzuen erabiltzaileen eta bide publikoaren erabiltzaileen bide-arriskuak minimizatzea baita etengabeko hobekuntza bultzatuko zuena ere.

Bide-Segurtasuna Kudeatzeko ISO 39001 Araua ezartzeko proiektua

 • Ezarritako kalitate eta ingurumen-sistematik abiatu zen, dokumentu berriak sortzeko edo lehendik zeudenak egokitzeko oinarri gisa. Eta proiektuan honako alderdi hauek garatu ziren:
 • Bide-segurtasuneko sistema bat ezartzeko arrazoiak eta sinesmena.
 • Ezartzeko eta ziurtatzeko epeak ezartzea.
 • Irismenaren definizioa.
 • Abiapuntua aztertzea.
 • Beharrezko informazioa biltzea.
 • Bide-arriskuak ebaluatzea, arrisku-faktoreak identifikatzea eta horiek ezabatzeko edo murrizteko ekintzak aztertzea eta ezartzea.
 • Enpresaren bide-segurtasuneko politika ezartzea.
 • Kudeaketa-sistemaren dokumentazioa prestatzea, berrikustea eta onartzea, honako hauekin lotuta: irismena, arau-erreferentziak, testuingurua, lidergoa, plangintza, euskarria, eragiketa, jardunaren ebaluazioa eta hobekuntza.
 • Sistema ezartzea: ezarritakoa praktikan jartzea.
 • Bide-segurtasuneko helburuak ezartzea.
 • Barne-ikuskaritza.
 • Zuzendaritzak berrikustea.

Zein hobekuntza lortu zituen AMBULANCIAS GIPUAKOAk ISO 39001 ezarri eta ziurtatuz?

 • Enpresaren inplikazioa eta zuzendaritzak pertsonen bide-segurtasunaren alde duen konpromisoa, eta langileen, zerbitzuen erabiltzaileen eta bide publikoaren beste erabiltzaile batzuen bide-inpaktu eta arriskuak minimizatzeko baliabideen dedikazioa. Bide-elkarreraginak pertsonei eragindako arriskuak eta kalteak ezabatzeko konpromisoarekin.
 • Langileen gogobetetze handiagoa.
 • Erakundeari bereizgarria ematea, ISO 39001 arauaren ziurtagiriarekin.
 • Bide-segurtasunarekin lotutako adierazle berriak kontrolatzea. Adierazle horiek informazio oso garrantzitsua emango dute bide-arriskuak hobetzeko eta murrizteko.
 • Lotutako ibilbideak eta arriskuak aztertzea, eta bide-segurtasuneko isun eta intzidenteak gehiago kontrolatzea, azterketa eta hobekuntza hobea lortzeko.
 • Bide-segurtasunari buruzko informazioa eguneratzeko eta langileei bidaltzeko sistematika.

AMBULANCIAS GIPUZKOAk behar bezala ziurtatu zuen ISO 39001 araua 2022ko apirilean, LRQA erakunde ziurtatzailearekin.

Azpimarratu behar da arau horretan oso enpresa gutxik dutela ziurtagiria, eta ezarpenean eta ziurtapenean arrakasta lortzeko oso faktore garrantzitsua izan zela zuzendaritzaren eta zuzendaritzako beste bazkide eta langile arduradun batzuen konpromiso handia.

AMBULANCIAS GIPUZKOA 1983an Donostian sortutako kooperatiba da, eta gaur egun Urnietan du egoitza nagusia. Premiazkoa ez den garraio sanitarioko zerbitzuak eskaintzen dituzte, eta premiazko garraio sanitarioko sarean jarduten dute.

Berdintasunarekin, kalitatearekin, ingurumenarekin eta bide-segurtasunarekin oso konprometituta dagoen erakundea da, Berdintasun Planak erakusten duen bezala, bai eta ISO 14001 Ingurumena, ISO 9001 Kalitatearen Kudeaketa, UNE 179002 Osasun Zerbitzuak eta, orain, ISO 39001 Bide Segurtasunaren Kudeaketa Arauak dituzten ziurtagiriekin ere.