20220719 BILERA ERAGINKORRAK ETA PRODUKTIBOAK LORTZEKO AHOLKUAK

COVID-19aren agerpenarekin eta telelanaren gorakadarekin, lan-taldeek zein enpresek sustatu dituzten ohitura berrietan murgildu gara. Bizi ditugun egoera berrietara egokitu beharrak hondatu eta jo gaitu.

Gauza bera gertatu da enpresen barne-komunikaziorako era eta ohitura berriekin.

Gure egunerokotasunean deialdiaren arrazoi nagusia bigarren maila batera pasatzen den bileretara joatera ohituta gaude. Deialdia egiteko erraztasunarengatik ez ezik, horien iraupenaren eta gidoirik ezarengatik ere. Gainera, zer mezu emango den aztertu behar da kanal egokiena zein den erabaki ahal izateko.

Barne-komunikazioa funtsezkoa da erakundeetan eta, gainera, lagungarria da enpresen informazio-fluxua eta funtzionamendua egokia izan dadin.

Zenbat joan gara ezer argirik atera ez dugun bileretara?

Eraginkorrak izateko eta transmititu nahi den informazioa hartzaileei modu eraginkorrean transmititzea lortzeko, gure eguneroko barne-komunikazioan lagunduko diguten jarraibide batzuk jarraitu behar ditugu.

1.- Langileak behar besteko aurrerapenaz deitu eta bileraren arrazoia azaldu. Horrek langileak prestatzeko eta bileran jorratuko denaren aurrekarietan jartzeko balio du. Hala, gai nagusiari buruzko desbideratzeak saihestuko ditugu.

2.- Online konektatuko den langilerik egonez gero, konexio-arazorik ez dutela eta bileraren puntualtasuna zein timing-a betetzen direla ziurtatzea. Puntualtasuna antolaketa eta plangintza eraginkorrerako funtsezko sintoma da.

3.- Ezarritako gidoira eta bileraren gai nagusira mugatzea. Gai honetan zorrotzat garenean, pertsonak gai bakoitza landu behar denean lantzera ohitzen ditugu. Aholku horri jarraituz gero, bilerak zehatzak eta laburrak direla ikusiko dugu.

4.- Bileren iraupena zehaztea, beti ere, 30-40 minutu baino gehiago luzatzea saihestuz. Talde produktiboak nahi baditugu, informazioa labur eman behar da, prozesua betikotu gabe. Jakina da denbora-tarte hori gainditzen duten bilerak ez direla eraginkorrak eta are gutxiago produktiboak, pertsonok arreta-gaitasun jakin bat dugulako.

5.- Bileren amaieran bileretatik eratorrirako ondorioak zehaztea. Ahoz edo laburpen-mezu baten bidez, informazioa iraunkorra izan dadin eta ondoren kontsultatu ahal izateko.

Azken batean, gure komunikazio-politikak egin nahi dugun informazio-transmisioaren prozesua eta modua zehaztu dezan lortu behar dugu. Gure erakundeak erabiliko ditugun baliabideak eta erak modurik eraginkorrenean bideratu behar ditugu benetan eraginkorrak eta produktiboak izango diren bilerak lortzeko.

Eta zure enpresan, jarraibide horiei jarraitzen diezu edo zure erakundeko bilerek hobetzeko tartea dutela uste duzu?