Gipuzkoako Foru Aldundiak “Lantoki Eraldatzaileak” laguntza-programa argitaratu du, enpresaren Antolaketa-Kultura hobetzeko, eskatutako zenbatekoaren % 75era arteko Dirulaguntzarekin.

Deialdian adierazten den bezala, Lantoki eraldatzaileak programaren helburua honako hau da: << Lantoki eraldatzaileak, jasangarriak eta pertsonekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak garatzea: ekosistema bat eta antolaketa ingurune batzuk sustatuz, inplikazio erantzunkidea eta partekatua duten alderdi guztien artean: pertsonak (konpromisoa eta ongizatea), enpresa (konpromisoa eta lehiakortasun jasangarria) eta lurraldea (konpromisoa eta kohesio soziala).>>

Beraz, dirulaguntza horri esker, Gipuzkoako enpresek erakundeko Pertsonak erakartzeko, garatzeko eta fidelizatzeko proiektuak gara ditzakete.

Zure enpresaren Berdintasun Plana, % 75eko dirulaguntzarekin

Diruz lagundu daitezkeen jardueren artean, 50 langile baino gutxiagoko Gipuzkoako enpresetan Berdintasun Plana ezartzea dago, nahiz eta legez ezarrita izatera behartuta ez egon.

Erakundean Berdintasun Plan bat ezartzean, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ezabatzen dira, eta lehiakortasuna, produktibitatea eta enpresaren irudia hobetzen dira, aldi berean lan-giro hobea sortuz.

Baina, nola lagundu zaitzakegu GRUPO GISMAtik?

Hona hemen zure enpresaren antolamendu-kultura eraldatzen lagun dezakegun zerbitzuetako batzuk:

  1. Berdintasun Plana: Zure enpresaren Berdintasun Planarekin aholkatzen zaitugu
  2. Enpresa-Kulturaren eta Giza Antolaketaren garapena: Misioa, ikuspegia, balioak eta organigrama, bai eta zure erakundeko pertsonen lanpostuen eta erantzukizunen deskribapena eta balorazioa ere.
  3. Talde osoak partekatutako Enpresa-Proiektua garatzea: Estrategia.
  4. Profesional berriak Hautatzeko, Harrera emateko eta Integratzeko Prozedurak Zehaztea eta Ezartzea, baita Deslotura Protokoloa ere.
  5. Talentua Garatzeko Sistema bat ezartzea: Garapen-Elkarrizketak, Prestakuntza-Plana, Gaitasunen Hiztegia, Balio-Aniztasunaren Matrizea eta Talentuaren Matrizea.
  6. Enpresako Barne Komunikazioko Plana: Zer komunikatu nahi den eta Barne Komunikazioko kanalak definitzea.
  7. Employer Branding: Barne-taldearentzat eta hautagai berrientzat Balio Proposamen bat sortzea.
  8. Konpentsazio Osoaren Kudeaketa: Ordainsari Sistema finkoa, aldakorra, mozkinak, ordainsari malgua eta Kontziliazio Plana definitzea eta ezartzea. Ordainsarien barneko eta kanpoko ekitatea aztertzea.

Dirulaguntzaren kudeaketa

Proiektuarekin laguntzeaz gain, gure Dirulaguntza taldea prozesu guztiaz eta dirulaguntzaren kudeaketaz arduratzen da, zure denbora eta ahalegina aurreztuz.

Informazio eta dokumentazio guztia idazteaz, biltzeaz eta kudeatzeaz arduratzen gara, izapideak aurreikusitako epeen barruan egiteko.

Proiektua egin ondoren, justifikazio tekniko eta ekonomikoaren prozesua gauzatzen dugu, dirulaguntzaren funts diren helburuetan oinarrituta.

LANTOKI ERALDATZAILEAK DIRULAGUNTZA

Sustatzailea: Gipuzkoako Aldundia

Norentzat: Gipuzkoako sektore guztietako enpresentzat

Diruz lagundu daitekeen zenbatekoa: Proiektuaren % 75eraino

Eskaerak aurkezteko epea: otsailak 13 – martxoak 21

Gauzatzeko epea: 2024ko maiatzaren 31

 

Laguntza honi buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan. Pozik lagunduko dizugu.

Deitu 943 28 75 01 telefonora edo bidali mezu gure web-eko harremaneratako formularioaren bitartez.