Erabateko Konpentsazioaren Kudeaketa funtsezko prozesua da erakunde baten giza baliabideen kudeaketan, soldata eta pizgarriak baino askoz gehiago. Enpresako langileei balioa emateko erabiltzen diren praktiken multzoa da, eta honako hauek hartzen ditu barnean: Ordainsari Finkoa zein Aldakorra, Onurak, Ordainsari Malgua, Kontziliazio Plana, Erantzukizun Sozial Korporatiboaren ekintza sozialak eta Prestakuntza- eta Garapen-Plana.

Langileen sari-interesak, ongizateari eta kontziliazioari dagokienez, enpresako helburu estrategikoekin eta langileen helburuekin konbinatu nahi dira, talentua erakartzeari eta atxikitzeari dagokionez.

1. Ordainsari Finkoa eta Aldakorra

Ordainsari Finkoa enpresak eta langileak adosten duten ordainsariaren zatia da, eta langilearen esperientziaren, prestakuntzaren eta trebetasunen arabera ezartzen da. Bestalde, Ordainsari Aldakorra helburu eta jomuga espezifikoak betetzean oinarritzen da, eta hobariak, komisioak, pizgarriak eta sariak barne har ditzake.

2. Ordainsari Malgua

Ordainsari Malgua konpentsazio-modalitate bat da, langileei ordainsari-aukera desberdinen artean hautatzeko aukera ematen diena; adibidez, soldata handiagoaren edo opor gehiagoren artean. Horrek aukera ematen die ordainsaria beren beharretara eta lehentasun pertsonaletara egokitzeko.

3. Onurak

Onurak Konpentsazio Osoaren beste elementu garrantzitsu bat dira, eta, besteak beste, mediku-aseguruko programak, ordaindutako oporrak eta pentsio-planak barne har ditzakete. Onura horiek langileak erakartzeko eta fidelizatzeko modu gisa eskain daitezke.

4. Kontziliazio Plana

Kontziliazio Plana, bestalde, langileen lan-bizitzaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka sustatzea helburu duten neurrien multzoa da. Horren barruan sartzen dira ordutegi malguak, telelana, amatasun- eta aitatasun-baimenak, besteak beste.

5. Erantzukizun sozial korporatiboko gizarte-ekintzak

Enpresako langileek helburu sozial jakin batean aurrera egiten laguntzeko egiten diren ekintza sozialak dira. Enpresak gizarte-proiektu horietan inbertitzen du, baita langileek ere.

Adibideak: Berdintasun Plan bat ezartzea. Berdintasun plana neurri-multzo bat da, eta haren helburua erakundean emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzea eta sexuagatiko diskriminazioa ezabatzea da.

Irabazi-asmorik gabeko elkarte bati laguntzea.

6. Prestakuntza eta Garapen Plana

Prestakuntza- eta garapen-planak enpresako pertsona guztiak hainbat esparrutan (gaitasun teknikoak eta generikoak, jarduera zehatzak, etab.) trebatzeko planak dira, haien garapena sustatzen eta enpresaren helburuak betetzen laguntzeko eta, era berean, talentua fidelizatzeko.

7. Barne eta Kanpo Ordainsari-Ekitatea

Barne eta Kanpo Ordainsari-Ekitateari dagokionez, langile batek jasotzen duen ordainsarian justiziari egiten dio erreferentzia, erakundeko gainerako pertsonekin alderatuta eta antzeko enpresek, sektoreak eta fakturazioak lan-merkatu berean eskaintzen dituzten soldatei dagokienez. Hori funtsezkoa da pertsonen gogobetetasuna eta konpromisoa bermatzeko, eta enpresako talenturik onenak erakartzeko, garatzeko eta leialtzeko.

Erabateko Konpentsazioaren Kudeaketa eraginkorra lortzeko, politika argiak eta sendoak ezarri behar dira ordainsariei eta onurei dagokienez, eta barne eta kanpo ordainsari-ekitatea bermatu behar da. Gainera, garrantzitsua da langileei enpresaren konpentsazio-politikak eta -praktikak modu eraginkorrean jakinaraztea, eta horiek aldian-aldian berrikusiko eta eguneratuko direla ziurtatzea, lan-merkatuko aldaketen, langileen beharren eta enpresaren arabera.

 

Jakin nahi duzu nola erakarri, garatu eta fidelizatu talentua zure enpresan?

GRUPO GISMAn adituak gara Pertsonen Kudeaketan. Informazio gehiago nahi baduzu edo arlo honetan laguntzea nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan.

Pozik lagunduko dizugu. Animatu zaitez 943.28.75.01 telefonora deituz edo email bat bidali grupogisma@grupogisma.com helbidera.