20230505 ISO 9001 SISTEMEN ARTEKO ALDEAK ZURE ENPRESAREN SEKTOREAREN ARABERA GRUPO GISMA 1

ISO 9001 Araua nazioartean onartutako kalitatea kudeatzeko araua da, eta edozein erakunde motari aplikatzen zaio, edozein sektoretakoa dela ere.

ISO 9001:2015 Arauaren xedearen eta aplikazio-eremuaren atalean adierazten denez, “baldintza guztiak orokorrak dira, eta helburua horiek erakunde guztiei aplikatzea da, haien mota edo tamaina edo hornitzen dituzten produktu eta zerbitzuak kontuan hartu gabe”.

Hala ere, alde batzuk daude araua inplementatzeko moduari eta ziurtapen-prozesua gauzatzeko moduari dagokienez, enpresaren sektorearen arabera. Alderdi horiek bereizteko, honako hauei erreparatu behar diegu:

Funtsezko prozesuak.

Bezeroaren baldintzak produktua edo zerbitzua optimotzat hartzeko.

– Bezeroarenganako prozesuaren faseak.

– Produktuaren edo zerbitzuaren kalitatea neurtzea.

Adierazleak.

Manufaktura-sektorea

Manufaktura-enpresek, askotan, prozesu ugari eta hornidura-kate konplexua izaten dituzte.

Enpresa horietan, erronka prozesuetan oinarritutako ikuspegia hartzea da, erakundeari balioa emango dioten datuen azterketak eta ebaluazioak egitea eta kalitatearen kudeaketa integratzea, bezeroen gogobetetasun optimoa lortzeko tresna gisa.

Horregatik, arauaren inplementazioa hornidura-katearen kudeaketan, produkzioaren kontrolean eta inbentarioaren kudeaketan oinarritzen da, besteak beste.

Konplexutasuna gorabehera, manufaktura-erakundeek abantaila bat dute, tresna ugari baitaude prozesu guztietan kalitatea betetzen laguntzeko.

Zerbitzuen sektorea

Zerbitzu-enpresek bezeroei zerbitzuak modu eraginkorrean ematea dute helburu.

Erakunde horien kasuan, kalitatea, jardunaren ebaluazioa eta zerbitzuaren liberazioa, besteak beste, kontsumitzaileen pertzepzioaren mende daude neurri handi batean; irudi korporatiboak ere itxaropen pertsonalak sortzen ditu, eta, beraz, zaila da zerbitzu-ematea erabat kontrolatzea edo bezeroaren % 99,99ko gogobetetasuna lortzea.

Zerbitzu-enpresetan ISO 9001 estandarraren araberako kalitate-kudeaketako sistemak inplementatzeko, elkarreragin handia dago zerbitzuaren kalitatearen eta marketin-arloaren artean; izan ere, sail horrek babestu eta dimentsionatzen ditu bezeroen beharrak, baita horiek asetzeko erakundearen baliabideak eta mugak ere, jasotako zerbitzuaren kalitatearen azken ebaluazio objektiboagoa egin ahal izateko.

Zerbitzu-enpresetan kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzeko, prozesuak hainbat aldagai ditu, baina eragiketa-kontrolak bezeroekiko harremanen kudeaketarekin, zerbitzu-prozesuen kudeaketarekin eta bezeroaren gogobetetzea neurtzearekin lotutako hiru dimentsiotan bideratzen dira:

  • Emandako zerbitzuaren kalitatea azken emaitza gisa, bezeroen itxaropenak eta beharrak zenbateraino betetzen diren kontuan hartuta.
  • Zerbitzu ona bermatzeko prozesuan esku hartzen duten elementuen kalitatea, hala nola, euskarri fisikoa modernitate- eta garbitasun-xehetasunetan, tratu pertsonala, adibidez plantillaren gaitasuna eta adeitasuna, bezeroak eta elkarreraginaren eraginkortasuna.
  • Zerbitzua emateko prozesuaren kalitatea: uratsak, bezeroaren eta zerbitzu-hornitzailearen arteko elkarreraginerako arintasuna eta erraztasuna, eta bezeroen behar eta itxaropenetara zenbateraino egokitzen den.

Eraikuntzaren sektorea

Eraikuntza-enpresek proiektu konplexuak kudeatu behar dituzte hainbat hornitzailerekin.

Sektore honetan, arauaren ezarpena proiektuen kudeaketan, hornitzaileen kudeaketan eta lantokiko segurtasunean oinarritzen da.

Osasunaren sektorea

Osasunaren sektoreko enpresek ikuspegi sendoa dute emandako zerbitzuen kalitatean eta pazientearen segurtasunean.

Beraz, arauaren ezarpena pazienteen segurtasunaren kudeaketan, arriskuen kudeaketan eta mediku-erregistroen kudeaketan oinarritzen da.

Ziurtapen-prozesuko desberdintasunak

Enpresa motaren arabera, honako alderdi hauetan ikus ditzakegu aldeak:

  1. Lege- eta erregelamendu-betekizunak: Hainbat sektoretako enpresek hainbat erregulazio eta araudi bete behar dituzte. Beraz, bete beharreko lege- eta erregelamendu-baldintzak alda daitezke, eta horrek eragina izan dezake ziurtapen-prozesuan.
  2. Auditoretzak: Auditoretza-prozesua aldatu egin daiteke enpresaren sektorearen arabera. Esate baterako, osasunaren sektorean, pazientearen segurtasunean eta arriskuen kudeaketan zentratu daitezke auditoreak; manufakturen sektorean, berriz, hornidura-katearen kudeaketan eta produkzioaren kontrolean zentratu daitezke.
  3. Arriskuen ebaluazioa: arriskuen ebaluazioa ISO 9001 arauaren alderdi garrantzitsu bat da, enpresaren sektorearen arabera alda daitekeena eta hainbat alderditan zentratu daitekeena, hala nola pazientearen segurtasunean, proiektuen kudeaketan edo hornidura-katearen kudeaketan.

Azken batean, ISO 9001 araua ezartzeko ikuspegia desberdina izan daiteke sektore bakoitzaren behar espezifikoen arabera. Ziurtapen-prozesua ere aldatu egin daiteke sektorearen arabera, lege- eta erregelamendu-baldintza, auditoria eta ebaluazio desberdinekin.

Zure sektorearen behar espezifikoak ulertzeko laguntza behar baduzu, arauaren ezarpena behar horietara egokitzeko, GRUPO GISMAn pozik lagunduko dizugu.

Anima zaitez 943 28 75 01 telefonora deituz edo gure webguneko formularioaren bidez idatziz.