20230112 ISO 50001 ARAUA ZURE ENPRESAN EZARTZEKO 9 URRATS GRUPO GISMA

Zure enpresan energia-politika garatu eta ezartzeko eta energia-kontsumoak kudeatzeko orduan, ISO 50001 Araua oso lagungarria da Energia Kudeatzeko Sistema (SGEn) normalizatu bat ezarri eta ziurtatzeko, erakundearen kudeaketa-sistemaren zati gisa.

Jarraian, Energia Kudeatzeko Sistemaren  50001 Araua ezartzeko urratsak zerrendatuko ditugu

 • Hasierako jarduerak: Ezarpen-plana zehaztu behar da, erakundeak kudeaketa-sistemarik duen identifikatu, eta haren SGEn-aren irismena eta mugak ezarri.
 • Testuingurua: Erakundeak bere helbururako egokiak diren eta aurreikusitako emaitzak lortzeko gaitasunari eragiten dioten kanpoko eta barruko gaiak zehaztu behar ditu. Horretarako, AMIA analisi energetikoa egin behar du.
 • Lidergoa eta konpromisoa: Goi-zuzendaritzak rolak eta erantzukizunak izendatu behar ditu, SGEn-a etengabe inplementatzen eta hobetzen dela ziurtatzeko, 50001 arauaren betekizunen arabera. Energia-politika ere zehaztu behar du, eta erakundearen konpromisoa ezarri energia-jarduna hobetzeko.
 • Plangintza estrategikoa: Energia-plangintzako prozesu bat egin behar da, energia-politikarekin koherentea eta enpresaren etengabeko hobekuntzan oinarritua.
 • Energia-berrikuspena: Erakundeak energia-berrikuspen bat garatu, erregistratu eta mantendu behar du:
 • Energiaren erabilera eta kontsumoa aztertzea eta egungo energia-iturriak identifikatzea.
 • Energiaren erabilera esanguratsuko eremuak identifikatzea.
 • Ekipoen egungo energia-jarduna zehaztea.
 • Energia-jarduna hobetzeko aukerak ebaluatzea.
 • Inplementazioa eta operazioa: Energia-plangintza ezinbesteko elementua da erakundearen inplementazio- eta operazio-metodoak definitzeko:
 • Lege-eskakizunak definitzea eta betetzea.
 • Helburu energetikoak, jomuga energetikoak eta kudeaketa energetikoko ekintza-planak ezartzea.
 • Prestakuntza, gaitasuna eta komunikazioa: Erakundeko langileek SGEn-aren berri izan behar dute.
 • Sistemaren dokumentazioa: Enpresak bere eraginkortasun energetikoa eta SGEn-ri laguntza frogatzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio guztia garatu beharko du. Honako hauek jaso behar ditu: prozesuak eta prozedurak, sistemaren eskuliburua, jarraibideak eta beharrezkoak diren erregistro guztiak. Informazio dokumentatu horrek indarrean eta eskuragarri egon behar du alderdi interesdun guztientzat.
 • Jarraipena eta auditoria: Erakundearen energia-eraginkortasuna zehazten duten prozesu, sistema eta ekipo guztiak aldizka eta planifikatuta monitorizatu, neurtu, aztertu eta erregistratu behar dira. Aldizkako barne-auditoria planifikatuak egin behar dira, SGEk arauaren energia-kudeaketako baldintzak betetzen dituela ziurtatzeko. Gainera, sistemaren urteko berrikuspena egin behar da, helburuak lortzen diren eta etengabeko hobekuntza energetikoko prozesurik dagoen aztertzeko.
 • Ziurtagiria: Azkenik, SGEn-aren ziurtapenak berarekin dakar ezarritako kudeaketa-sistemaren adostasuna, Arauaren betekizunen arabera. Adostasun hori erakundearekiko independentea den hirugarren batek ebaluatzen du; hau da, erakunde ziurtatzaile batek.

Zure enpresak ISO 50001 Araua ezarri nahi du eta laguntza behar duzu?

Informazioa zabaldu nahi baduzu, jar zaitez harremanetan konpromisorik gabe. Gure taldeak gustura lagunduko dizu. Telefonoz deitu 943.28.75.01 telefonora edo, nahiago baduzu, bidali mezu elektroniko bat grupogisma@grupogisma.com helbidera.