ISO 9001:2015 araua enpresan kalitatea kudeatzeko sistemak arautzen dituen ziurtapenerako nazioarteko estandarra da. Estandar hori edozein erakunde motatan aplikatu daiteke, jarduera edo tamaina edozein dela ere.

Langileek etengabeko hobekuntzaren ideiarekin konpromiso osoa izatea garrantzitsua da, eta ezarritako helburuak lortzeko elkarlanean aritzea.

Kalitatea Kudeatzeko ISO 9001 Arauaren esparruan jarraipen eraginkorra egiteak eta etengabeko hobekuntzak bilatzeak prozesu sistematiko bat jarraitzea eskatzen du. Hona hemen funtsezko urrats batzuk:

Adierazleak

Kalitate-adierazleak enpresa-prozesuen eraginkortasuna ebaluatzeko funtsezko tresnak dira. Horiek aztertzean, hobetu beharreko arloak identifikatzen dira, eta horrek eraginkortasun operatiboa optimizatzen du eta datuetan oinarritutako erabakiak hartzea errazten du. Eraginkortasunik gabeko arloei heltzeak kostu operatiboak murrizten ditu eta errentagarritasuna hobetzen du, lehia-posizioa sendotuz. Adierazleen bidez kalitatea monitorizatzeak bezeroaren espektatiba betetzen direla bermatzen du.

Prestakuntza eta kontzientziazioa

Langileei etengabeko prestakuntza ematea, ISO 9001 arauaren eskakizunen berri dutela eta haien eginkizunek kalitatea kudeatzeko sistemari nola laguntzen dioten ziurtatzeko.

Barne-auditoriak araua betetzen dela bermatzeko

Aldizkako barne-auditoretzak funtsezkoak dira ISO 9001 araua ezartzeko. Ebaluazio horiek enpresak ezarritako baldintzak betetzen dituen neurtzeko aukera ematen dute, eta hobetzeko arloak adierazten dituzte. Auditoretzan zehar, betetzen dela bermatzeko prozesuak eta erregistroak aztertzen dira, eta edozein desadostasuna zuzentzen da ekintza zuzentzaileen bidez.

Zuzendaritzaren berrikuspena

Zuzendaritzak berrikuspen erregularrak egitea, kalitatea kudeatzeko sistemaren jarduna ebaluatzeko. Berrikuspen horietan, barne-auditoretzen emaitzak eta funtsezko adierazleak eztabaidatu behar dira, baita izan daitezkeen hobekuntzak ere.

 

Urrats horiei jarraituz eta etengabeko hobekuntzarako ikuspegi proaktiboa hartuz, zure enpresa hobeto kokatuta egongo da ISO 9001 arauaren estandarrak betetzeko eta kalitatea kudeatzeko sistemaren epe luzerako eraginkortasuna bermatzeko.

ISO 9001 araua ezartzeari buruzko zalantzarik edo kontsultarik ba al duzu?

Guk lagundu diezazukegu Arauaren baldintzak interpretatzen, dokumentu-sistema hobetzen, efizientzia eta efikazia hobetzeko dauden prozesuak aztertzen eta optimizatzen, erakundearen barruan kultura-aldaketak errazten, kalitate-ikuspegia maila guztietan sustatzeko, barne-auditoriak egiten arauen eta eskakizunen betetze-maila ebaluatzeko, hobekuntza-arloak identifikatzen eta adostasun-ezei aurre egiteko gomendioak ematen.

Kontakta gaitzazu eta gure talde teknikoak gustora lagunduko zaitu.