Gero eta emakume gehiago sartzen dira lan-munduan. Hala ere, oraindik alde handia dago emakumeen eta gizonen jarduera-tasaren artean, eta horrek esan nahi du emakumeen langabezia-tasa handiagoa dela. Gainera, haien kontratuak partzialak edo aldi baterakoak izaten dira.

Zergatik gerta daiteke hau? Zergatik dute emakumeek gizonek baino enplegu-aukera gutxiago eta, behin enplegatuta, aukera gutxiago lanpostu horretan jarraitzeko eta mailaz igotzeko?

Genero-estereotipoak eta genero-rolak

Gaur egungo gizartean, oraindik ere generoaren edo sexuaren araberako estereotipoak eta rolak badira. Emakumea errazago kokatzen da zaintzailearen paperean, soldata lortzeko ez diren lanekin. Aldiz, gizonari familiari ekonomikoki eusteko eginkizuna eman zaio.

Etxea eta familia zaindu behar izatean, emakumeak askatasun gutxiago du lan bat lortzeko eta bere burua prestatzen jarraitzeko. Era berean, ezin du rol zahar hori lanaldi osoko jarduera ordainduarekin uztartu, eta are gutxiago gizonek emakumeek betetzen duten zeregin horretan modu aktiboagoan parte hartzen ez badute. Horren guztiaren ondorioz, emakumeek gizonek baino soldata txikiagoa eta lan-baldintza okerragoak dituzte.

Aukera-kostua

Batzuetan, aukera-kostua deritzona behatu edo kontuan hartu behar da. Bikote batean, soldata handiagoa lortzen duena gailendu daiteke (emakumea izan daiteke), eta, horrela, beste pertsonak hartuko luke etxeko edo familiako lanen ardura. Ohikoa ez denez, emakumea da lan-ordutegia murrizten duena edo ordaindutako jarduera uzten duena. Gainera, gerta daiteke soldata horren galera txikiagoa izatea zaintza-lanak eragiten duen gastua baino, adibidez, haurtzaindegi pribatuetan, jantokietan, etab.

Horregatik diskriminazio bikoitza edo diskriminazio estatistikoa eman daiteke; hau da, estereotipoa errealitateak indartzen du, eta alderantziz. Honek esan nahi du emakume bat kontratatzean edo sustatzean ez dela haren balio pertsonala kontuan hartzen, emakumeei esleitutako ezaugarri estereotipatuak baizik.

Austeritate-politikak

Krisi-garaietan hartutako austeritate-politikek ere eragina dute, batez ere emakumeei eragiten dien gastu publikoa murrizten baitute.

Lehenik eta behin, gastu sozialaren murrizketak hura pribatizatzea dakar. “Etxera itzultzea”-ren egoera da ohikoena, eta, horren ondorioz, familiak bere gain hartzen ditu lehen gizarte-zerbitzuek ematen zituzten zaintzak. Horrek emakumeen artean ordaindu gabeko lana areagotzen du, eta ekonomia informala ere handitzen du.

Bigarrenik, enplegu publikoan egindako murrizketek emakumeen enpleguaren prekarietatea eta kalteberatasuna eragiten dute, sektore “femeninoago”-tzat hartzen baita, eta krisi-garai horietan gehiago inbertitzen da lan “maskulinoagoetan”, hala nola automobilgintzan eta eraikuntzan.

Laburbilduz, gizonek lan-aukera gehiago eta hobeak izatea erabat lotuta dago ideologia patriarkal batekin.

 

GRUPO GISMAn badakigu zein garrantzitsua den berdintasuna kudeaketa korporatiboan, eta egunero lan egiten dugu lan-ingurune bidezkoagoak eta berdintasunezkoagoak izateko, gure enpresatik hasita.

Zure enpresak Berdintasun Planarekin edo Kontziliazio Planarekin laguntza behar badu, gure talde espezializatuak modu erraz eta arinean lagundu ahal izango dizu.