Home/Araua/FSC Araua · Zuraren Trazabilitatearen Kudeaketa Sistemak

Zer da FSC Araua · Zuraren Trazabilitatearen Kudeaketa Sistemak?

“Zuraren trazabilitate sistemek” kreditatu eta garantizatu egiten dute zuraren jatorri jasangarria, Kustodia Katean barna, zuhaitzetik hasi eta azken produktura bitarte.

Kustodia Katearen ziurtapenak esan nahi du basoko produkzio lerroa ebaluatzea, zuhaitzetik hasi eta azken produktura bitarte, prozesamendu, eraldaketa, manufaktura eta banaketa, egiaztatu ahal izateko erabili den zura, ondo kudeatutako baso batetik datorrela, jasangarritasun irizpideei jarraiki. Ziurtapenak bermatu egiten du produktua baso ziurtatuedota kontrolatuetatikdatorrela, behar bezala kudeatuta eta egiaztatzen du produktu horiek ez direla nahastu, baso ez ziurtatuetatik ateratakoekin.

Arau hauen misioa ingurumen aldetik arduratsua den baso kudeaketa egitea da, ofizialki onuraduna eta ekonomikoki bideragarria munduko baso guztietan.

FSC Araua · Zuraren Trazabilitatearen Kudeaketa Sistemak-ren onurak:

Hauei zuzendua:

Zura, papera edo kortxoaren trazabilitate sistema egiaztatu behar duen edozein enpresak.

Informazio gehiago eskatu

FSC Araua · Zuraren Trazabilitatearen Kudeaketa Sistemak

    Title

    Go to Top