Home/Araua/ISO 14064 Araua · Erakundeetan Karbono-Aztarna Kalkulatzea

Zer da ISO 14064 Araua · Erakundeetan Karbono-Aztarna Kalkulatzea?

ISO 14064 Araua karbono-aztarna kalkulatzeko erabiltzen den adierazleetako bat da. Arau hori ezartzean, erakundeek isuritako berotegi-efektuko gasei buruzko txostenei sinesgarritasuna emateko eta horren gainean egindako kalkuluak bermatzeko oinarriak finkatzen dira.

Araua ezartzearen helburua produktuek eta zerbitzuek klima-aldaketan duten eragina zehaztea, ebaluatzea eta ezagutaraztea da.

Esan daiteke gizakiak gaur egun pairatzen duen arazo handienetako bat klima-aldaketa dela; hain zuzen ere, horregatik ari dira garatzen eta ezartzen karbono-aztarna bezalako ekimenak: berotegi-efektuko gasen kontzentrazioak mugatzeko.

ISO 14064 Araua · Erakundeetan Karbono-Aztarna Kalkulatzea-ren onurak:

Hauei zuzendua:

Neurri eta sektore guztietako enpresei zuzenduta dago arau hau, betiere haien ingurunearen jasangarritasunari laguntzeko oinarriak ezarri nahi badituzte eta, oro har, erakundeak erantzukizun soziala duela adierazi nahi badute.

Informazio gehiago eskatu

ISO 14064 Araua · Erakundeetan Karbono-Aztarna Kalkulatzea

    Title

    Go to Top