Kudeaketarako aplikazioak

GISERP

Organizazio bakoitzaren zereginak errazago garatzeko eratu dugu batik bat GISERP kudeaketarako aplikazio informatikoa.

Tresna honek erraztu egiten ditu barneko kudeaketa prozesuak eta enpresaren jardunaren gaineko kontrola.

Horien artean nabarmentzen dira GisERP:Kudeaketa, ISO 9001:2015 arauaren kudeaketa egiten laguntzeko, FSC-PEFCra egokitutako modulua, eta, soldatzeko prozesu eta prozeduren kontrola egiteko modulua.

Kudeaketarako aplikazioak

GISERP PERTSONAK

GisERP:Pertsonak erakundea eraldatu eta pertsonen parte-hartzea bultzatzen duen GisERP modulua da eta erabakiak hartzeko ahalmena areagotzen laguntzen du. Gainera, jendea erakundearen muinean kokatzen du, baliabideak eskainiz eta antolakuntza ingurune mesedegarriagoa sortuz.

Kudeaketarako aplikazioak

GISERP KUDEAKETA

GISERP:Kudeaketa, kudeaketarako software bat da, on line, eta hau egiten du: kalitatea kudeatzeko alderdiak antolatu, planifikatu, kontrolatu eta segitzeko prozesuak begiratu, eta hala betetzen dira ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 45001 berrien betekizunak.

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP SOLDADURA

GisERP Soldadura, GisERPek soldadurarekin zerikusia duten prozesu eta prozeduren kudeaketa informatizatua eta zentralizatua egiteko daukan modulua da, europar arautegiaren arabera (EN) eta arautegi amerikarraren arabera (ASME).

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP TRAZABILITATEA

GisERP:Trazabilitatea software bat da, lehengaiaren trazabilitatea modu eraginkorrean, informatizatuan eta zentralizatuan kudeatzeko, eta hala betetzen dira FSC eta PEFC arauen betekizunak, Kustodia Kateari dagokionez.

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP SEGURTASUNA

GisERP: Laneko Osasun eta Segurtasunaren Arauak

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP ESTRATEGIA

GisERP:Estrategia modulu bat da, GisERPena, eta lagundu egiten du enpresarako plan estrategikoa antolatzen eta prestatzen, eta baita misio, bisio eta balioak ezartzen ere.

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP EKOIZPENA

GisERP:Ekoizpena, GisERPen modulu bat da, denbora errealean produkzio prozesua modu informatizatuan eta zentralizatuan kudeatzeko (denborak, pieza zenbakia, intzidentziak, trazabilitatea…).

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP CRM

GisERP:CRM softwarearekin, bezeriarekin dituzun harremanak kudea ditzakezu modu arin errazean.GisERP:CRM erremintari esker zure enpresaren eta zure bezeriaren arteko harremana optimiza daiteke.

KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK

GISERP INGURUMENA

GisERP:Ingurumena on line kudeaketarako softwarea da, kalitatearen kudeaketa alderdien antolaketa, planifikazioa, kontrola eta segimendua estaltzen duena, ISO 14001 berriaren betekizunak betez.

Bestelako GISERP aplikazioak

  • Karbono aztarna neurtzeko aplikazioa
  • 5S metodoa ezartzeko aplikazioa
  • Talde kudeaketa
  • Bileren-kudeatzea
  • Anbulantziak kudeatzeko sistema
  • Ibilbide eta errepideen kudeatzea
  • Hondakinen kudeaketaren araudia betetzea
  • Asistentzia zerbitzu teknikoen kudeatzea