GisERP:Estrategia

GisERP:Estrategia modulu bat da, GisERPena, eta lagundu egiten du enpresarako plan estrategikoa antolatzen eta prestatzen, eta baita misio, bisio eta balioak ezartzen ere.

Euskarri gida bat da eta hor ezartzen dira helburu estrategiko batzuk eta hauen bidez organizazioak egintza batzuk eratzen ditu, pertsona arduraduna, baliabideak eta epeak finkatuz.

Tresnak berak badu beste aukera bat ere, hainbat gailutatik kontsulta daitekeela, baita aldi berean ere.

Alerta sistemak lagunduegiten du helburuak begiratzen eta lortzen.

ONURAK

Onura hauek ditu, besteak beste:

Gida

Lan estrategikoa egiteko gidatzat balio du.

Alerta

Alarma eta segimendu sistema bat dauka.

lanerako oinarria

Laneko oinarri bat ezartzen du, organizazioaren misio, ikuspegi eta balioentzat.

Nori zuzendua

Hausnarketa estrategikoetarako laguntza behar duten ETEak.

ETEak euren misioa, ikuspegia eta balioak dokumentatzeko.

ZALANTZARIK BADUZU?

Galdetu, inolako konpromisorik gabe, dauzkazun zalantzak.