GISERP: KUDEAKETA

GisERP:KUDEAKETA, kudeaketarako software bat da, online, prozesu hauek estaltzen dituena, kalitatea kudeatzeko alderdien antolamendua, planifikazioa, kontrola eta segimendua, eta horrela betetzen ditu ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 45001 berrien betekizunak. Gainera, begi-bistan geratzen dira bete beharreko betekizunak, ziurtapenerako kanpoko auditoria gainditzeko.

Kalitatea kudeatzeko sistemaz arduratzen diren langileak nonahi kokatuta egonik ere, GisERP:Kudeaketa-k urrutiko kontrolez eskaintzen du intzidentzien eta kalitatea kudeatzeko alderdirik nagusienen segimendua denbora errealean, eta baita mail bidezko alerta sistema aurreratu bat ere.

Kudeaketarako software honen egiturari esker GisERP:Kudeaketa egokitu egin daiteke edozein erakunde, sektore eta abarretara, tamaina zernahi duelarik ere. Gainera, bateragarria da beste modulu batzuekin, esaterako ingurumenaren kudeaketarenarekin, eta, laneko segurtasun eta osasunarenarekin.

ONURAK

Onura hauek ditu:

ERREGISTROAK
KOPIEKIN

Erregistro informatikoak, segurtasun kopia automatikoekin.

BILTEGIRATZE
ATENPORALA

Erregistroen biltegiratze atenporala.

AUDITORIAREN
GESTIOA

Zertifikatu eta arauen segimendua egiteko auditorien kudeaketa informatikoa.

PLATAFORMA ASKOTARIKO
SARBIDEA

Informaziorako sarbidea, internetera lotuta dagoen edozein gailutatik.

Hauei zuzendua:

Modu arin zentralizatuan kudeaketa sistema kudeatzeko beharra duten ETEak.

Etengabeko hobekuntzaz kezka duten enpresak.

Kudeaketa sistemari probetxu hobea atera nahi dioten enpresak.

ZALANTZARIK BADUZU?

Galdetu, inolako konpromisorik gabe, dauzkazun zalantzak.