GISERP: INGURUMENA

GisERP: Ingurumena on line kudeaketarako softwarea da, kalitatearen kudeaketa alderdien antolaketa, planifikazioa, kontrola eta segimendua estaltzen duena,  ISO 14001 berriaren betekizunak betez.

Kalitatea kudeatzeko sistemaz arduratzen diren langileak nonahi daudelarik ere, GisERP:Ingurumena-k hau eskaintzen du: urrutiko kontrolez, ingurumen alderdien eta emergentzia planaren erregistroen jarraipena egitea, zeinak dauzkan bere baitan emergentzia, simulakroeta istripu-fitxen erregistroak.

Gainera, GisERP:Ingurumena-k erraztu egiten du ingurumen arloan enpresek dituzten lege-betebeharren kontrola, eta informazio horrekin datu-base bat eskaintzen dute.

ONURAK

Onura hauek ditu, besteak beste:

ERREGISTROA
KOPIEKIN

Erregistro informatikoak, segurtasun kopia automatikoekin.

BILTEGIRATZE
ATENPORALA

Erregistroen biltegiratze atenporala.

ADIERAZLEAK

Alderdiekin lotutako datuak erregistra daitezke.

LEGE
BETEBEHARRAK

Bete behar dituen lege-betebeharrak ezagutzen laguntzen dio enpresari.

Hauei zuzenduta

Ingurumena kudeatzeko sistema arin eta zentralizatua, kudeatu behar duten ETEak.

Inguruaz kezkatutako enpresak.

Ingurumen arloan bete behar dituzten lege-betebeharrak antolatzeko laguntza behar duten enpresak.

ZALANTZARIK BADUZU?

Galdetu, inolako konpromisorik gabe, dauzkazun zalantzak.