GisERP:SEGURTASUNA

Laneko Osasun eta Segurtasunaren Arauak barneratzen dituen beharrezko baldintzak estaltzen ditu Segurtasunaren Softwareak online. Honek era berean edozein organizaziori lagun diezaioke laneko baldintza seguru eta osasuntsuak lortzen. Horrez gain, auditoriak gainditzeko beharrezkoak diren eskakizunen betetzea bermatzen da.

Esan bezala, aplikazioak ISO 45001:2018 arauaren eskakizun nagusiak hartzen ditu kontutan, eta honela organizazioek bete behar dituzten adierazpenei ahalik eta zehatzen erantzuten zaie. Beraz, GisERP:Segurtasuna aplikazioak jarraipen bat egiten die Laneko Osasun eta Segurtasunaren Arauaren funtsezko alderdiei, batetik kudeaketaren antolamenduaren estrategiarekin bat egiteko, eta bestetik, arriskuak eta aukerak modu eraginkorrean aztertzeko, besteak beste.

Software honen egiturari esker GisERP:Segurtasuna egokitu egin daiteke edozein erakunde, sektore eta abarretara, tamaina zernahi duelarik ere. Gainera, bateragarria da beste modulu batzuekin, esaterako ingurumenaren kudeaketarenarekin, eta laneko segurtasun eta osasunarenarekin.

Hauei zuzenduta

Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren arloan etengabe hobetzeko asmoa duen erakundeak.

¿TIENES ALGUNA DUDA?

Consúltanos sin ningún tipo de compromiso las dudas que tengas.