INFORMAZIO OROKORRA

Webgune hau, GISMA ASESORAMIENTO, S.L., enpresaren jabetzapekoa da, IFK B20930301 zenbakiarekin, egoitza hau duela: Madalena Jauregiberri kalea, 4, 1.Bulegoa 8 20014 Donostia (Gipuzkoa), Telefonoa: 943 28 75 01,  eta posta elektronikoaren helbidea: grupogisma@grupogisma.com, Gipuzkoako Merkataritza Erregistroa: 2287 liburukia, 0. liburua, 9. folioa, SS28298. orria. 

Agiri honen bidez arautu egin nahi dira Webgunearen sarbide eta erabileraren baldintza orokorrak,   GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresaren eta erabiltzaileen artean, www.grupogisma.com internet helbidearen bidez sortzen diren harremanak, eta webguneko erabiltzaile guztiei jakinarazi, lege-ohar honen bidez, zein den Datuak Babesteko Politika, eta erabiltzaile gisa dituzten eskubideak, webgune honetako zerbitzuak erabiltzean. Erabiltzaile izaera izango du Webgunera sartzen den personak.

Webgune hau erabiltzean, ulertzen dugu zuk irakurri, ulertu eta onartu dituzula, muga eta erreserbarik gabe, lege-ohar honetan jasotakoak, eta Datuak Babesteko Politika, eta erabilera horrek esan nahi du berariaz eta osorik onartzen direla horiek, webgunera sartzean argitaratuta dauden bezala. Beraz, Lege-oharrean edo Datuak Babesteko Politikan jasotakoekin batez bazatoz, ez erabili Webgunea, zeren erabiltzen baduzu, berriro diogu,  testu honetan jasotako lege-betebeharrak onartzea esan nahi baitu.
GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresak berea du eskubidea, webgune honetan agertzen diren esanak eta baldintzak aldatzekoa, eta edukiak, informazioak,… aberastekoa, noiznahi, aurretik abisatu gabe, eta beraz, aldian behin begiratzea gomendatzen du, aldaketarik izan ote den jakiteko.

HIZKUNTZA

Lege-ohar hau itzultzen badugu, edo gure pribatutasun politika, edo webgune honetan aldiro argitara daitezkeen erabilera-arau, politika eta prozedura, eta alderik baldin badago, espainiar bertsioaren, eta itzulitako bertsioaren artean, espainiarra izango da kontuan hartuko dena.

KOMUNIKAZIO KOMERTZIALAK ETA PUBLIZITATE-EDUKIAK

GISMA ASESORAMIENTO, S.Lk erabiltzaileei jakinarazten die, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera, posta elektronikoz bidaliko diela enpresaren produktu, zerbitzu eta jarduerei buruzko informazioa (Grupo Gisma osatzen duten enpresena (gaur egun Grupo Servicios & Zerbitzu Taldea, S.L.U. GISMA ASESORAMIENTO, S.L, Tekagis SLU eta Ayugis SLU). Gure produktu, zerbitzu eta jarduerei buruzko komunikazio elektronikorik jaso nahi ez baduzu, bidali mezu elektroniko bat helbide honetara: lopd@grupogisma.com

JABETZA INTELEKTUAL EDOTA INDUSTRIAL ESKUBIDEAK

Webgune honen eduki eta osagaien jabea GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresa da, eta beraz bereak ditu haien jabetza intelektuala eta industriala, eta bereziki webguneko iturri-kode, irudi, diseinu, logo, programa informatiko, animazio, datu base, marka, izen komertzial edo ezaugarri, soinu eta gainerako elementu grafiko edo entzunezko guztiena. Zerrenda hori ez da itxia, adibidea baizik, eta osagai horiek behar bezala babestuta daude, jabetza intelektual eta industrialari buruzko araudi espainiarraren eta nazioartekoaren arabera.

Erabiltzaileak bere burua behartzen du edukiak modu egoki eta zuzenean erabiltzera, legearen, moralaren eta ordena publikoaren arabera. GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresak Erabiltzaileari baimena ematen dio webgune honetan dagoen informazioa ikusteko, eta erreprodukzio pribatuak egiteko (deskargatu eta beraren sistema informatikoan gordetzea soilik), beti ere osagai horiek norberak erabiltzeko badira, eta baita kazetaritzan aritzeko ere, beti ere, bietan, osotasuna errespetatzen bada eta identifikatzen bada jatorriko iturria webgune hau izan dela, GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresaren jabetzakoa, eta debekatuta geratzen da berariaz, erabilera hala-holakoa eta berezko izaeraren aurkakoa egitea.

Debekatuta dago, aurreko paragrafoanesandako helburuetatik kanpo, webguneko edukia erabiltzea, eta banatzea, aldatzea, hirugarren batzuei lagatzea, eta erreproduzitzea, eraldatzea eta publikoki komunikatzea, edozein bitarteko eta teknologiarekin, eta hartarako GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresaren aldez aurretiko baimen berariazkoa behar da, eta testu honen aurkako edozein jardun, araudia urratzea izango da, jabetza industrial eta intelektualaren eskubideetan.

GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresak lege aldetik nahi dituen eginbideak har ditzake bere eskubideak defendatzeko.

PASAHITZAK ETA ZONA PRIBATUA

Zerbitzu batuetan sarbidea izateko pasahitza bidaltzen bazaio, ERABILTZAILEAk bere ardurapean izan behar du, konfidentzialtasun eta sekretu erabatekoan, behar bezala zaindu, erabili eta gorde beharko du, eta debekatuta du espresuki, horiek hirugarren batzuei lagatzea, eta hala, ERABILTZAILEAren ardurapean egongo da, eta berari egotziko zaizkio, bai webgunearen jabeari sor diezazkiokeen kalteak eta bai gainerako ERABILTZAILEei sor diezazkiekeenak. Pasahitza lapurtu, galdu edo baimendu gabe erabiltzen bada, ERABILTZAILEAk berehala jakinarazi behar dio GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresari, behar dituen neurriak har ditzan, eta ERABILTZAILEAren erantzukizuna dira GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresari nahiz beste ERABILTZAILE batzuei eragindako kalteak, berandu adierazteagatik sortutakoak.

GISMA ASESORAMIENTO, S.L. ez da sekula erantzule izango datu pertsonaletan gorabeherak sortzen badira, bai sistemak erasotzen direnean edo baimenik gabe sartzen direnean, ezarritako segurtasun neurriek atzematea ezinezkoa delarik; bai, erregistratutako bezeroaren axolagabekeria denean, bere datuetara sartzeko gakoak behar bezala zaindu eta begiratu ez dituelako.

Webgune honetako eremu pribatura sartzeko, erabiltzaile gisa erregistratu behar zara, eta, horretarako, eremu pribatuan zure profila sortzeko beharrezkoa den oinarrizko informazioa eskatuko zaizu. Erregistro-formularioa bete ondoren, zure nortasuna egiaztatu ahal izango dugu, zure profila aktibatzeko.

ERANTZUKIZUNA

A) Orokortasunak.

GISMA ASESORAMIENTO, S.Lren interesa da webgune honek ahalik eta eraginkortasun handienarekin funtzionatzea eta sortu den helburua betetzea, baina ez du erantzukizunik izango webguneak izan ditzakeen akats tipografiko, formal edo numerikoengatik, ezta bertan jasotako informazioaren zehaztasunagatik edo funtzionamenduan egon daitezkeen disfuntzio edo anomaliengatik ere.

GISMA ASESORAMIENTO, S.Lk ez du bermatzen webguneak eta zerbitzariak birusik ez dutenik, eta ez du bere gain hartuko webgunera sartzeak edo bertara sartzeko ezintasunak eragindako kalteen erantzukizuna.

Erabiltzaileak webgune hau leial eta legitimoki erabiltzeko konpromisoa hartzen du, trafikoaren lege eta erabilerekin bat etorriz; era berean, GISMA ASESORAMIENTO, S.Lren edo hirugarrenen irudia, interesak edo eskubideak kaltetu ditzakeen edo edozein modutan webgune honen erabilera normala kaltetu, baliogabetu, gainkargatu edo eragotz dezakeen jokabiderik ez gauzatzeko betebeharra hartzen du.

GISMA ASESORAMIENTO, S.Lk webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea izango du, bai eta edukiak, informazioak eta abar edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe zabaltzeko eskubidea ere; beraz, horiek aldian-aldian kontsultatzea gomendatzen du, aldaketarik gertatzen bada ere. Webgunean sar daitezkeen legezko abisu berriak eta erabilera-baldintzak irakurri beharko dituzu. Bestela, ez ditu erabili eta eskuratu beharko, eta uko egin beharko dio GISMA ASESORAMIENTO, S.Lk duen erantzukizunari, Web Orrialdeko edukiak eta bertan emandako zerbitzuak bertan behera uzteko eta haietarako sarbidea amaitzeko eskubidea baitu.

B) Linkak eta hiperestekak.

GISMA ASESORAMIENTO, S.Lren jabetzako webguneek hirugarrenen beste baliabide edo webgune batzuetarako esteka edo sarbidea eman dezakete, haien interesekoak izan badaitezke edo gure webguneetako zerbitzu batzuk emateko beharrezkoak badira, baina webgune horiek ez ditugu guk kontrolatzen.

Esteka hOrien helburua Internet bidez interesatzen zaizkion baliabideak bilatzen laguntzea izan daiteke.

Hala ere, orrialde horiek ez dira GISMA ASESORAMIENTO, S.Lren jabetzakoak, eta ez du edukien berrikuspenik egiten, eta, horregatik, ezin da horien erantzule egin, ez eta leku horietan agertzen diren eta/edo eskuragarri dauden emandako zerbitzuena ere, estekatutako orriaren funtzionamenduarena, horiek egin ditzaketen datuen erabilerarena eta tratamenduarena, egin ditzaketen arau-hausteena edo egin ditzaketen kalteena. Hura eskuratzetik edo erabiltzetik eratorri behar da, eta ez du esan nahi loturarik dagoenik GISMA ASESORAMIENTO, S.Lren eta eduki horien titular diren pertsonen edo erakundeen artean, edo edukiok dauden tokien artean.

Beraz, GISMA ASESORAMIENTO, S.Lk ez du bere gain hartzen estekatutako guneei buruzko inolako erantzukizunik, eta ez du erantzuten estekatutako guneen funtzionamenduaz, haietan ostatatutako eduki eta zerbitzuez, ez eta estekatutako gune horietan izan daitezkeen estekez ere.

Biziki gomendatzen dugu dagozkion legezko abisuak irakurtzea, eta, bereziki, orri horien pribatutasun-politikak, datu pertsonalak bertan sartu aurretik. Zalantzarik izanez gero, gomendatzen dizugu gune horiekin zuzenean harremanetan jartzea, pribatutasun-politikei buruzko informazio gehiago lortzeko.

Erabiltzaileak jakiten badu edukiak, zerbitzuak edo estekatutako gune baten bidez garatutako beste edozein jarduera zilegi ez dela edo desegokia dela, berehala jakinarazi beharko dio GISMA ASESORAMIENTO, S.Lri, hark, hala badagokio, egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

Berariaz debekatuta dago http://www.grupogisma.com webguneko orri bat GISMA ASESORAMIENTO, S.L. enpresarena ez den beste batean aurkeztea (“framing” izeneko teknikaren bidez edo ondorio berberetarako edo antzekoetarako beste edozein teknikaren bidez), bai eta http://www.grupogisma.com webgunearen bidez zabaldutako edozein eduki beste webgune batean sartzea ere, “In line linking” izeneko teknikaren bidez.
GISMA ASESORAMIENTO, S.L, Webgune hori erabiltzean, uste dugu erabiltzaileak kontu handiz irakurri duela dokumentu hori, eta ulertu eta jarraitu egin dituela haren aholkuak.
Erabiltzailea ez badago ados datuak babesteko politika horrekin edo politika horren bidez ematen diren aholkuekin, mesedez, ez erabili gure web-orria.

JURISKIKZIOA ETA ESKUMENA

Baldintza hauen interpretazioari edo Web Gune honetako zerbitzuekin zerikusia duen edozein alderdiri buruzko gatazkarik edo gatazkarik badago, aplikatzekoa den jurisdikzioa eta araudia Espainiakoa izango da, eta auzitegi eskudunak, berriz, Donostiakoak.